Menu

Tag: ภูเขาไฟโบรโม

ภูเขาไฟโบรโม และความสวยสูงเสียดฟ้าภายในการเดินทางที่ร้ายแรง

ภูเขาไฟโบรโม ซึ่งเป็นภูเขาไฟน้องสุดท้องภายในหลากหลายภูเขาด้วยกัน ในเทือกเขา Tengger ตั้งอยู่ทางตะวันออกของเกาะชวา ประเทศอินโดนีเซีย โดยได้มีชื่อว่าเป็นภูเขาที่มีปฏิกิริยาทางด้านธรรมชาติมากที่สุดของเกาะชวา  เนื่องจากการปะทุบ่อยครั้ง ซึ่งในครั้งหนึ่งจะมีการก่อเกิดกลุ่มควันหนาแน่นเป็นสีขาว และมีการกำมะถันตลบอบอวลไปทั่ว มีความสูงจากฐานถึงยอดเขาโดยประมาณ 2,300 เมตรร่วมกัน แม้จะมีสถานการณ์ประทุบ่อยครั้ง ก็ไม่ทำให้นักท่องเที่ยวเกรงกลับในการเดินทางกันเลย   ซึ่งภูเขาไฟโบรโม  คือการท้าพิสูจ์ ปืนเขา สำหรับรับชมความสง่างามของภูเขไฟ