Menu

Tag: สิ่งที่ไม่ควรใส่บาตรพระ

พุทธมามกะต้องศึกษา สิ่งที่ไม่ควรตักบาตรพระ ถ้าอยากจะทำบุญทำทาน

ในการทำบุญตักบาตร ถือได้ว่าเป็นประเพณีที่มีมาตั้งแต่แรกเริ่มกันเลย จนมาถึงในปัจจุบันนี้ ซึ่งในปัจจุบันนี้ ส่วนมากเลือกใส่สิ่งของที่มีการเน้นความสะดวกสบายหาซื้อได้ง่าย ๆ แต่คุณรู้หรือเปล่าว่า สิ่งที่ไม่ควรใส่บาตรพระ ที่มีความเชื่อว่าหลากหลายคนไม่รู้ และหลากหลายคนก็ทำเป็นประจำอีกด้วย  ทำให้กลายเป็นเรื่องที่ใครต่อใครจะต้องทำความเข้าใจกันมากยิ่งขึ้น   ซึ่งคนไทยแต่ละคนนิยมการใส่บาตร แต่ถ้าว่าไม่รู้ว่าสิ่งที่ไม่ควรใส่บาตรพระ นั้น มีอะไรบ้าง ถ้าเช่นนั้นต้องติดตามกันเลยว่า สิ่งใดมั่งที่ไม่ควรใส่บาตรพระเด็ดขาด โดยจะมีความเชื่อมาตั้งแต่โบราณ 1.ข้าวสสาร