Menu

Tag: หินโดเลอร์ไรค์

หินโดเลอร์ไรค์ กับความมหัศจรรย์ไปกับธรรมชาติ ในแดนจิงโจ้

ในดินแดงจิงโจ้ หรือประเทศออสเตรเลีย เป็นทวีปที่เนื้อที่กว้างขวาง จึงได้มีความต่างทางสภาพภูมิอากาศและภูมิประเทศ ตามแต่ละพื้นที่ ทำให้เห็นความมหัศจรรย์ในธรรมชาติ พร้อมทั้งแหล่งท่องเที่ยว หินโดเลอร์ไรค์ ซึ่งทางแนวชายฝั่งของทางรัฐแทเมเนียทางตอนใต้ ของประเทศ ก็ยังเป็นที่ตั้งของ อาณาจักรเสาหินโดเลอร์ไรต์ ที่มีความยิ่งใหญ่อลังการ มีการตั้งอยู่ริมทะเลอย่างสวยงามพร้อมกับน่าเกรงขามกันเลย   โดยนักธรณีวิทยามีการเรียกเสาหินประเภทนี้ว่า หินโดเลอร์ไรค์ ที่ได้มีการกำเนิดหินมาจากภายในอดีตเหล่าหินได้มีการหลอมละลายพุ่งขึ้นจากใต้น้ำสู่พื้นดิน หลังจากนั้นก็ได้เกิดการแข็งตัวอย่างรวดเร็วพร้อมกับมีการตกผลึก เพื่อเป็นการสร้างผลึกเล็กๆ จนได้เกิดเป็นแท่งหินที่มีลักษณะติดกันเป็นก้อน